Regulamin akcji promocyjnej

 

"Dzień nauczyciela jogi w MitoMiło"

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji "Dzień Nauczyciela Jogi w MitoMiło" jest MitoMiło Dara Olchawa z siedzibą w Wierzchosławicach 621A, NIP : 8733278037
 2. Promocja prowadzona jest w dniach od 10.10.2022 do 16.10.2022 do godz. 23:59.
 3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.mitomilo.com
 4. Udział w promocji jest dobrowolny.

 

Warunki i zasady udziału w promocji:

 1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z rabatu 30% na zakup tylko jednej dowolnej maty do jogi przez jednego nauczyciela jogi. Wartość rabatu zostanie naliczona po wcześniejszym wysłaniu maila na info@mitomilo.com zatytułowanego "Dzień Nauczyciela Jogi w MitoMiło"  z wybranym kolorem maty, danymi zamawiającego (imię i nazwisko, adres dostawy, nr telefonu kontaktowego, email) oraz skanem certyfikatu TTC 200+ LUB RYT 200+ potwierdzającym ukończenie kursu. Po weryfikacji w odpowiedzi na maila zostanie wysłana proforma do zapłaty w celu realizacji zamówienia. Czas na opłacenie proformy wynosi 3 dni robocze.
 2. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów mogą ulec zmianie.
 3. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji. W przypadku zwrotu towaru objętego niniejszą akcją promocyjną, nastąpi przeliczenie koszyka oraz odliczenie od zwrotu kwoty wynikającej z promocji.
 4. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 5. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem, regulaminem sklepu dostępnym na https://mitomilo.com/regulaminy praz regulaminem zwrotów znajdującym się na https://mitomilo.com/zwroty-i-reklamacje i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminów.
 6. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.mitomilo.com
 7. Czas i koszt dostawy produktów zgodnie z informacją znajdującym się na stronie https://mitomilo.com/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest MitoMiło Dara Olchawa z siedzibą w Wierzchosławicach 621A, NIP : 8733278037
 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.mitomilo.com, które są dostępne na https://mitomilo.com/politykaprywatnosci

 

Postanowienia końcowe

 1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd dla siedziby organizatora.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mitomilo.com.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl