Moja droga

Moja droga

Jogę odkryłem dla siebie podczas pierwszej podróży do Indii, siedem lat temu. Nurkowałem wtedy bardzo intensywnie. Przez około dwa i pół miesiąca robiłem codziennie trzy, cztery zejścia pod wodę. Samo nurkowanie może być wyczerpujące dla organizmu, dlatego po dwóch tygodniach intensywnego wysiłku zacząłem odczuwać ogólne zmęczenie ciała, skurcze mięśni, zaburzenia snu, wszechogarniający stres. Nie mogłem wyobrazić sobie kolejnych dwóch miesięcy w takim tempie, nie chciałem doprowadzić organizmu do granic wytrzymałości. Postanowiłem poradzić się znajomej instruktorki nurkowania, która codziennie, pomimo takiego samego trybu życia jak mój, tryskała energią. Jakby ogólny wysiłek nie miał na nią wpływu. Gdy podzieliłem się z nią wątpliwościami jakie przyniosła obserwacja własnego ciała, bez zastanowienia, zaprosiła mnie na wieczorne ćwiczenia jogi. Sama praktykowała ją już od wielu lat i z radością zgodziła się być pierwszą osobą która zaprezentuje mi techniki znane ludzkości od stuleci. Tak zaczęła się przygoda która trwa dla mnie do dnia dzisiejszego.

 

Przez te lata praktyka Jogi dala mi tak dużą wiedzę na temat własnego organizmu, ze ciężko byłoby tutaj rzetelnie opisać choćby część. Nauczyłem się relaksować mięśnie i umysł, nauczyłem się dostarczać organizmowi endorfiny i pobudzać ciało do działania. Joga była dla mnie wprowadzeniem do technik oddychania i medytacji. Gdybym miał jednym zdaniem opisać wpływ Jogi na mnie, to zdecydowanie podniosła moja samo - świadomość. Pozwoliła mi cieszyć się wszystkim co świat ma do zaoferowania w dużo pełniejszym wymiarze fizycznym oraz duchowym. Dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez praktyki Jogi.

 

Przetestowałem kilka rodzajów mat podczas mojej przygody z joga. W zdecydowanej większości lubię wyczerpujące ćwiczenia wzmacniające oraz szybkie zmiany miedzy asanami co powoduje ze bardzo się pocę, nie wspominając o ćwiczeniach Bikram jogi, gdzie pot zalewał całą matę. Tutaj zawsze pojawiał się problem z przyczepnością. Zaczynałem się ślizgać i nie byłem wstanie wykonywać poprawnie mojej praktyki. Często przy dłuższych ćwiczeniach jogi połączonych z medytacja i oddychaniem pojawiała się dyskomfort związany z nie wystarczającą grubością maty. Dlatego tak bardzo jestem zadowolony z mojej maty od Mitomiło. Jej grubość i struktura daje rewelacyjne podłoże dla ćwiczeń. Pierwszy raz nie mam problemu z przyczepnością. Nie odczuwam dyskomfortu przy dłuższych ćwiczeniach. Jestem pod dużym wrażeniem produktu. Moim zdaniem każde centrum jogi powinno zaopatrzyć się w maty od Mitomiło. Ich produkty podnoszą radość i komfort  praktyki Jogi o sto procent. Tylko na plus działa fakt, ze maty są wykonane z materiału biodegradowalnego i zestaw który otrzymujecie nie zawiera plastiku. Wygrywacie wy i świat.

 

polecam - @tomaszbergen

 

 

I discovered yoga for myself on my first trip to India, seven years ago. I dived very intensively then. I made three or four dives every day for about two and a half months. Diving itself can be exhausting for the body, so after two weeks of intense exercise, I began to feel general body fatigue, muscle cramps, sleep disturbances, overwhelming stress. I couldn't imagine the next two months at this pace, I didn't want to bring my body to the breaking point. I decided to consult a diving instructor friend, who was bursting with energy every day, despite the same lifestyle as mine. As if the overall effort did not affect her. When I shared with her the doubts that the observation of my own body had brought. She invited me to an evening yoga exercise, without thinking twice about it. She has been practicing yoga for many years and happily agreed to be the first to present me with techniques known to mankind for centuries. This is how the adventure that continues for me to this day began.

 

 

Over the years, the practice of yoga gave me so much knowledge about my own body that it would be difficult to describe at least a part of it reliably. I learned how to relax my muscles and mind, I learned how to provide the body with endorphins and stimulate the body to function. Yoga was an introduction to breathing and meditation techniques for me. If I have to describe the influence of Yoga on me in one sentence, it would raise my self-awareness. It allowed me to enjoy everything that the world offers in a much fuller physical and spiritual dimension. Today I cannot imagine my life without the practice of yoga.

 

I tested several types of mats during my yoga adventure. For the most part, I like exhausting strengthening exercises and quick changes between asanas, which makes me sweat a lot, not to mention Bikram yoga, where sweat flooded the entire mat. There was always a problem with grip. I was beginning to slide and not be able to do my practice properly. Often, during longer yoga exercises combined with meditation and breathing, there was discomfort related to the insufficient thickness of the mat. That's why I'm so happy with my mat from Mitomiło. Its thickness and structure provide a great base for exercises. For the first time, I have no problem with grip. I do not feel any discomfort with longer exercises. I am very impressed with the product. In my opinion, every yoga center should get mats from Mitomiło. Their products increase the joy and comfort of yoga practice by one hundred percent. The additional advantage is the fact that the mats are made of biodegradable material and the set you receive does not contain plastic. You and the world are winning.

 

I recommend - @tomaszbergen 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl